Loading...

Nieperfekcyjne normy

www.idsdb.pl

Często można spotkać się z przekonaniem, że skuteczne przepisy prawne to takie, które za jakiekolwiek przewinienie mają dostatecznie dotkliwie ukarać sprawcę czynu.

Błędnie łączy się pojęcie przepisu prawnego z karą, bowiem okazuje się, że nie zawsze norma, która jest wyinterpretowana z przepisu prawnego przewiduje jakąkolwiek sankcję, której nie należy bezwzględnie utożsamiać z karą, bowiem sankcja to także środek karny.

W polskim prawie można spotkać się z kilkoma rodzajami norm prawnych.

Warto napisać o lex imperfecta, jest to norma, która w danych okolicznościach wyznacza obowiązek do wykonania jakiemuś adresatowi, ale gdy ten, którego ta norma dotyczy nie wykona tego obowiązku nie zostanie wymierzona względem niego żadna sankcja.

Inaczej jest w przypadku normy sankcjonowanej, która wyznacza podobnie jak lex imperfecta adresatowi jakiś obowiązek, a gdy ten go nie wykona wówczas druga norma sankcjonująca, która jest sprzężona z sankcjonowaną nakazuje zastosować sankcję wobec adresata.