Loading...

Oświadczenia woli

Oświadczenie woli to pojęcie z zakresu prawa cywilnego. Oznacza ono przejaw czyjejś woli i zmierza on do wywołania jakiegoś skutku prawnego. Brzmi to dość poważnie i skomplikowanie, ale tak nie jest. Musimy pamiętać, że oświadczeniem woli jest każde właściwie zachowanie człowieka wyrażające jego wolę w sposób dostateczny. Możemy oświadczenie woli złożyć ustnie, poprzez jakiś gest albo na piśmie. Aby jednak oświadczenie woli było ważne w sensie prawnym, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze należy to zrobić w sposób swobodny. Nikt nie może nas fizycznie ani psychicznie zmusić.

Po drugie musi ono być wyrażone w sposób zrozumiały. Co to oznacza? Otóż należy je złożyć za pomocą mowy lub pisma powszechnie uznawanych za zrozumiałe. Ostatnią rzeczą mogącą sprawić wiele problemów jest fakt, iż oświadczeniu woli musi towarzyszyć rzeczywista chęć, czyli wszystko musi odbyć się na poważnie. W wielu przypadkach najlepiej spisać swoją wolę w obecności notariusza, szczególnie gdy działamy na rzecz różnego rodzaju fundacji. Biuro notarialne za wyznaczoną opłatą dopilnuje, aby cały proces przebiegł zgodnie z prawem, albowiem źle wyrażona wola niejednokrotnie może stanowić problem. Ostatnio w internecie można znaleźć sporo gotowych oświadczeń woli. Bardzo popularna jest akcja „Nie zabieraj swoich narządów do nieba, one potrzebne są tu na ziemi”. Oświadczenie dotyczące nagłej śmierci mówi o przekazaniu naszych narządów dla ratowania życia innych.

W tym przypadku wystarczy, gdy wypełnimy odpowiedni dokument i go własnoręcznie podpiszemy.