Loading...

Podpis tylko własnoręczny

Są różne czynniki decydujące o tym, czy jakiś dokument jest ważny czy też nie. Najczęściej są to kwestie formalne, ale jeden z takich czynników ma wagę szczególną i jest w szczególny sposób traktowany przez prawo. Mowa o podpisie odręcznym, który stanowi niezbędny element większości zawieranych umów oraz licznej grupy innych dokumentów jakie są każdego dnia w obrocie prawnym. Chyba każdy z nas składał kiedyś podpis na jakiejś umowie – z reguły jest ich wiele.

Dotyczą świadczenia usług telekomunikacyjnych i wielu innych rzeczy. Bywa, że sprawy są takiej wagi, że sam podpis nie wystarczy – niezbędne jest poświadczenie jego autentyczności. Tu do głosu dochodzi kolejna istotna czynność notarialna związana właśnie z podpisem odręcznym. Notariusz może bowiem zaświadczyć, że podpis złożony pod dokumentem jest autentyczny – w tym celu musi być obecny przy jego podpisaniu przez zainteresowane strony.

Po stwierdzeniu, iż osoba składająca podpis jest tą, za którą się podaje stwierdza on formalnie, że dokument został sporządzony właściwie i że podpisując go strony są świadome tego, co robią i że wszystko odbywa się legalnie. Takie poświadczenie może stanowić kluczowy argument w rozwiązywaniu ewentualnych sporów dotyczących autentyczności podpisu. Oczywiście spore znaczenie ma analiza grafologiczna, którą sąd może zlecić biegłemu, jednakże poświadczenie notarialne również ma swoją wagę. Notariusz, który świadomie poświadczy nieprawdę w tej sprawie musi liczyć się z odpowiedzialnością dyscyplinarną przed sądem zawodowym, jak też z odpowiedzialnością karną.