Loading...

Prawnik mało „spektakularny”

Myśląc o wykonywaniu zawodu prawnika zdecydowana większość postronnych obserwatorów ma przed oczyma adwokatów, prokuratorów oraz sędziów. Nie można dziwić się takim skojarzeniom, albowiem są one czymś zupełnie naturalnym.

W zbiorowej wyobraźni właśnie te profesje są utożsamiane ze światem prawniczym i przypuszczalnie tak już pozostanie. Na tym tle wypadają rzeczywiście blado pod względem wizerunkowym, ponieważ czynności notarialne raczej nie należą do efektownych i szeroko komentowanych.

Są wręcz całkowitym zaprzeczeniem tego, co można obserwować na sądowych salach. Taka już specyfika tego zawodu, ale bynajmniej nie zmniejsza to zainteresowania nim.

Faktem jest, że wielu studentów prawa już u progu nauki zakłada, że chcą się w przyszłości realizować właśnie jako notariusze. W pewnym sensie wyłamują się oni z obowiązujących trendów, albowiem zdecydowana większość młodych ludzi marzących mniej lub bardziej skrycie o prawniczej karierze woli podjąć wyzwanie jako adwokaci, radcowie, prokuratorzy czy sędziowie.

Ktoś jednak musi wykonywać prace notarialne, a w tym segmencie usług konkurencja nie jest aż tak duża. Uzyskanie specjalizacji notarialnej jest znacznie łatwiejsze niż ma to miejsce w przypadku znanych nam innych zawodów prawnych.

Wiąże się to głównie z tym, że specjalizacja ta nie jest tak oblegana, a więc konkurencja pomiędzy młodymi adeptami na tym odcinku nie jest zbyt duża. Pewnym problemem może być fakt, iż korporacja notarialna jest zdominowana przez starsze pokolenie specjalistów, którzy mogą bronić swojej pozycji.