Kategoria: Prawo

Niezgodność norm prawnych

Nawet ten, kto się na polskim prawie nie zna, zdaje sobie sprawę z tego, że system prawny powinien być spójny. Czasem jednak zdarza się tak, że pomiędzy normami prawnymi występują różnorakie niezgodności. Można w

Nieznajomość prawa szkodzi

Każdy obywatel z prawem ma do czynienia na co dzień, często nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Dopiero gdy znajdzie się w sytuacji, która wymaga od nas wizyty w kancelarii adwokackiej czy wstawienia

Nieperfekcyjne normy

Często można spotkać się z przekonaniem, że skuteczne przepisy prawne to takie, które za jakiekolwiek przewinienie mają dostatecznie dotkliwie ukarać sprawcę czynu. Błędnie łączy się pojęcie przepisu

Sąd apelacyjny

Sąd apelacyjny w Polsce jest organem wymiaru sprawiedliwości powołanym do orzekania w drugiej instancji w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego

Sądownictwo w Polsce

Dokumentem regulującym działalność wymiaru sprawiedliwości w Polsce, jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zaś Rozdział VIII zatytułowany „Sądy i Trybunały”.