Kategoria: Prawo

Wojskowy sąd okręgowy

Sądownictwo w Polsce, tak powszechne, jak i wojskowe, podlega zasadzie instancyjności. Dlatego też w naszym kraju działają zarówno wojskowe sądy garnizonowe, jak i wojskowe sądy okręgowe. Wojskowy sąd okręgowy

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy jest naczelnym organem władzy sądowniczej w Polsce. Sprawuje on nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych. W zakres jego kompetencji

Sądy powszechne

Sądy powszechne stanowią część polskiego systemu sądownictwa, właściwą do rozstrzygania spraw, które nie zostały zastrzeżone dla innych sądów. Obecnie w skład