Loading...

Kategoria: Prawo

Category:

Nieperfekcyjne normy

Często można spotkać się z przekonaniem, że skuteczne przepisy prawne to takie, które za jakiekolwiek przewinienie mają dostatecznie dotkliwie ukarać sprawcę czynu. Błędnie łączy się pojęcie przepisu

Posted On :
Category:

Sąd apelacyjny

Sąd apelacyjny w Polsce jest organem wymiaru sprawiedliwości powołanym do orzekania w drugiej instancji w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego

Posted On :
Category:

Sądownictwo w Polsce

Dokumentem regulującym działalność wymiaru sprawiedliwości w Polsce, jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zaś Rozdział VIII zatytułowany „Sądy i Trybunały”.

Posted On :
Category:

Wojskowy sąd okręgowy

Sądownictwo w Polsce, tak powszechne, jak i wojskowe, podlega zasadzie instancyjności. Dlatego też w naszym kraju działają zarówno wojskowe sądy garnizonowe, jak i wojskowe sądy okręgowe. Wojskowy sąd okręgowy

Posted On :