Loading...

Kategoria: Prawo

Category:

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy jest naczelnym organem władzy sądowniczej w Polsce. Sprawuje on nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych. W zakres jego kompetencji

Posted On :
Category:

Sądy powszechne

Sądy powszechne stanowią część polskiego systemu sądownictwa, właściwą do rozstrzygania spraw, które nie zostały zastrzeżone dla innych sądów. Obecnie w skład

Posted On :