Loading...

Regulacje prawne dotyczące przewoźników

W wykonywaniu zawodu przewoźnika istnieje wiele regulacji o charakterze prawnym. W przypadku transportu drogowego obowiązuje stosowne ustawa, która w odpowiedni sposób dzieli przewoźników. Jednym z takich przewoźników jest przewoźnik publiczny.

Swoje usługi świadczy on w celach zarobkowych. Wszystkie kwestie tego zawodu regulowane są w kontekście ekonomicznym. Przewoźnik publiczny zajmuje się transportem zarówno osób, jak i przedmiotów.

Kolejnym typem jest przewoźnik kontraktowy. Wówczas poszczególny zakres jego usług wynajmowany jest przez firmę bądź osobę prywatną. Wszystkie znaczące kwestie tej usługi regulowane są poprzez sporządzenie określonej umowy.

Ustawa wyróżnia także przewoźników wyłączonych spod regulacji. Jego cechą charakterystyczną jest fakt, że nie posiada on żadnych uwarunkowań ekonomicznych. Koszt takiego przewozu regulowany jest przez rynek.

Dzięki temu klienci mogą oczekiwać niższych stawek. Na rynku funkcjonują również przewoźnicy prywatni. Ten rodzaj przewoźników nie oferuje swych usług innym przewoźnikom.