Loading...

Sądownictwo w Polsce

kosmetyk.net.pl

Dokumentem regulującym działalność wymiaru sprawiedliwości w Polsce, jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zaś Rozdział VIII zatytułowany „Sądy i Trybunały”. Czytamy w nim m.

in., że Sądy i Trybunały są władzą odrębną, niezależną od innych władz, a wyroki wydają w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, ustrój wymiaru sprawiedliwości w Polsce normują takie ustawy, jak np. Prawo o ustroju sądów powszechnych czy Ustawa o Sądzie Najwyższym.

Wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują sądy: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Potocznie, a zwłaszcza w mediach, do organów wymiaru sprawiedliwości zaliczana jest niesłusznie także prokuratura, tymczasem prokurator, podobnie jak np.

policja, należy do organów ścigania. Dodatkowo, na czas wojny, Konstytucja zakłada możliwość powołania sądów wyjątkowych lub ustanowienie tzw.

trybu doraźnego. Do orzekania w kwestiach zgodności z Konstytucją umów, ustaw czy przepisów prawa, powołany jest Trybunał Konstytucyjny.

Natomiast sprawami związanymi z naruszeniem Konstytucji zajmuje się Trybunał Stanu. Organizację Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu określają odpowiednio: Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym i Ustawa o Trybunale Stanu.