Loading...

Technologie w gospodarce wodno-ściekowej

Oczyszczanie ścieków to bardzo istotna kwestia w przemyśle spożywczym, głównie ze względu na konieczność zmniejszenia poziomu zanieczyszczania środowiska przez zakłady produkcyjne. Naukowcy wciąż pracują nad coraz wydajniejszymi technologiami, które ulepszą dotychczasową gospodarkę wodno-ściekową. Najnowsze badania z całą pewnością można nazwać technologiami jutra. Naukowcy chcą oczyszczać ścieki za pomocą alg lub stworzyć mikroorganizmy, które będą specjalizować się w usuwaniu konkretnych substancji.

W ośrodkach badawczych trwają również pracę nad możliwością czerpania energii z mikrobiologicznych ogniw paliwowych. Jak natomiast w ostatnich latach zmieniły się zachowania firm zajmujących się przemysłem spożywczym. Oprócz wielu nowych technologii usprawniających produkcję, poprawiły one znacznie swoje podejście do konieczności ochrony środowiska. Przedsiębiorstwa zdecydowanie efektywniej wykorzystują surowce naturalne i przeznaczają większą ilość środków trwałych służących ochronie środowiska – głównie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.