Loading...

Trasa przewozu

www.arena-gliwice.com.pl

Firmy przewozowe najczęściej ustalają przebieg trasy w oparciu o największe zapotrzebowanie. Trasa jest tak zaplanowana, aby z przewozu mogło skorzystać jak najwięcej osób. Dodatkowo przewoźnik musi ustalić odpowiednie godziny odjazdu, zwłaszcza jeśli na danej trasie kursuje tylko jeden autokar lub bus.

Ze względu na pokonywaną trasę można wyróżnić trasy krótko-, średnio- oraz długodystansowe. Te pierwsze dotyczą głównie przewozów wewnątrz danego miasta. Najczęściej przewozy te mają charakter regularny lub okazjonalny.

W przypadku przewozów średniodystansowych przewoźnik pokonuje kilkadziesiąt kilometrów. Zazwyczaj tego rodzaju trasy związane są z systematycznym dowozem. Ostatnią grupę stanowią przewozy długodystansowe.

O nich mówimy wówczas, gdy długość trasy wynosi co najmniej 100 km. Przewozy te mają zarówno charakter krajowy, jak i międzynarodowy. Bardzo często takie trasy mają cel turystyczny.

Przed zaplanowaniem danej trasy przewoźnik ma obowiązek załatwienia wszelkich formalności w odpowiednich instytucjach.