Loading...

Z czego składa się akumulator?

cukrzycy.net.pl

Akumulator umieszczony w pojeździe stanowi źródło prądu, dzięki czemu umożliwia ruszenie pojazdu z miejsca oraz dostarcza energię urządzeniom znajdującym się na pokładzie samochodu. Z czego się on składa? To, co widzimy z zewnątrz to obudowa akumulatora, nazywana blokiem.

Jest ona zbudowana z materiału odpornego na kwasy, ponieważ wewnątrz znajduje się elektrolit, czyli roztwór kwasu siarkowego. W zależności od tego, czy akumulator ma napięcie 12V bądź 6V, składa się z sześciu bądź trzech ogniw.

Na wierzchu obudowy znajduje się wieczko i spełnia ono istotną rolę w konstrukcji akumulatora. Zapobiega ono wyciekaniu elektrolitu oraz umożliwia ulatnianie się gazów, które wytwarzają się podczas pracy akumulatora.

Następnie mamy do czynienia z siatką wykonaną z ołowiu, która jest przewodnikiem prądu. Akumulator w środku składa się głównie z płyt dodatnich i ujemnych oddzielonych od siebie separatorem, który zapobiega przewodzeniu prądu.

Płyta dodatnia oraz ujemna wraz z separatorem tworzy ogniwo. Od ilości płyt znajdujących się w akumulatorze będzie zależał prąd rozruchu, jak już wcześniej zostało wspomniane – w przypadku akumulatora 12 V będzie 6 ogniw, a w 6V będą 3.

Ponadto płyty zanurzone są w roztworze kwasu siarkowego, który pełni funkcję elektrolitu. To właśnie ten płyn przewodzi prąd elektryczny między płytami.

Niezwykle istotne jest, aby utrzymać właściwą gęstość elektrolitu, co będzie znacząco wpływało na pracę akumulatora. Jeśli gęstość będzie niższa niż 1,28 g/cm3, oznaczać to będzie, że akumulator trzeba naładować.